Villfugl

Fôring er viktig for fuglebestanden. Småfugl er avhengig av å opprettholde en høy kroppstemperatur, og det krever energi. For å klare dette må de finne bær i buskene eller spiselige ting på bakken. Mat som vi mennesker setter ut blir da et viktig supplement. Fôring av småfugl fører også til økning av fuglebestanden i mange områder. Kjøttmeisen hekker nå tallrikt i tettsteder, og mange steder ser man svarttrost om vinteren.

Hva spiser småfuglene?

De ulike fugleartene liker forskjellige mat, så ta gjerne en ekstra titt på hvem som besøker fuglebrettet, og fôr forskjellig fugler som følgende:

  • Meiser, grønnfink og dompap - solsikkefrø, frøblandinger, jordnøtter.
  • Gråspurv og pilfink - solsikkefrø, jordnøtter, meiseboller, frø.
  • Meiser og hakkespett - kokosnøtter, meiseboller, jordnøtter.
  • Gul- og gråspurv - korn, frøblanding, nøtter, solsikkefrø.
  • Finkefugler - helkornhvete, meiseboller, jordnøtter, korn.
  • Meiser, hakkespetter, pilfink, gråsisik, stjertmeis (og ekorn) - jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, frukt.
  • Grå- og grønnsisik, svartmeis, stillits, bjørkefink og bokfink - frøblanding, nøtter, meiseboller.
  • Svarttrost - frukt, meiseboller, frøblandinger.

Tips! Fôr med solsikkekjerner. Da bruker ikke fuglene energi på å fjerne skall, og du slipper å rydde under fôringsplassen til våren.